“Allah içinizden iman edenlerin ve kendilerine ilim verilenlerin derecelerini yükseltir.”

* Mücâdele sûresi (58), 11