İlk olarak Cennete girecek üç grup insan bana gösterildi. Bunlar: şehit, haramdan kaçınmış ve kaçınmakta olan iffetli kimse ve Allah’ a karşı ibadetini güzelce yerine getirip efendilerine de nasihatte bulunan köledir.

(Tirmizi, Fezail-i Cihat: 13)