Kimde üç haslet bulunursa, o kimse imanın lezzetini almış olur:

Sevdiğini ancak Allah için sevmek,

Allah ve Resulünü her şeyden daha çok sevmek,

Allah kendisini küfürden kurtardıktan sonra, tekrar küfre dönmekten ateşe atılacakmışçasına nefret etmek.

(Müslim, İman: 68)