İnsan aceleden (aceleci olarak) yaratıldı.
Size ayetlerimi yakında göstereceğim.
Şimdi hemen acele etmeyin.

(Enbiya Suresinin 37. Ayeti)