23 – Hayır! İnsan, Allah’ın buyruğunu lâyıkıyla yerine getirmedi.

* Abese Sûresi