“İnsan, dostunun dini üzeredir. O halde her biriniz dost edineceği kişiye dikkat etsin!”

(Ebû Dâvûd, Edeb, 16; Tirmizî, Zühd, 45)