“İnsan hayrı istediği kadar şerri de ister. İnsan pek acelecidir!”

(İsrâ, 11)