Andolsun, bu Kur’an’da insanlar için Biz
her örnekten çeşitli açıklamalarda bulunduk.
İnsan, herşeyden çok tartışmacıdır.

(Kehf Suresinin 54. Ayeti)