34 – Fakat her şeyi bastıran o felaket geldiği zaman.
35 – İnsan neyin peşinde koştuğunu anlar ama, artık iş işten geçer
36 – Cehennem her görene, apaçık görünür.

* Nâziât Sûresi