İnsan demektedir ki:
“Ben öldükten sonra mı,
gerçekten diri olarak çıkarılacağım?”

İnsan önceden, hiçbir şey değilken,
gerçekten Bizim onu yaratmış bulunduğumuzu
(hiç) düşünmüyor mu?

(Meryem Suresinin 66. ve 67. Ayetleri)