İnsan hayra dua ettiği gibi, şerre de dua etmektedir. İnsan, pek acelecidir.

(İsra Suresinin 11. Ayeti)