İnsana bir zarar dokunduğunda, yan yatarken,
otururken ya da ayaktayken Bize dua eder; zararını
üstünden kaldırdığımız zaman ise, sanki kendisine
dokunan zarara Bizi hiç çağırmamış gibi döner-gider.
İşte, ölçüyü taşıranlara yapmakta oldukları böyle
süslenmiştir.

– Yunus 12