“ İnsanda bulunan en şerli şey aşırı cimrlik ve şiddetli korkudur.”