“Bir kimse (kendini üstün görüp diğerlerini küçümseyerek) insanlar helâk oldu derse, kendisi onların en önce helâk olanı olur.”

* Müslim, Birr 139. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Edeb 77