Mus’ab İbnu Sa’d, babası (ra)’dan naklediyor:
“ Ey ALLAH’ın Resûlü! İnsanlardan kimler en çok belaya uğrar?” dedim. (Buyurdu ki):
“ Peygamberler!.. Sonra büyüklükte onlara ve bunlara yakın olanlar. Kişi diyaneti nisbetinde belaya maruz kalır. Kim dininde şiddetli ve sağlam olursa onun belası da şiddetli olur. Şayet dininde zayıflık varsa, ALLAH onu da diyaneti nisbetinde imtihan eder. Bela kulun peşini bırakmaz. Ta  o kul, hatasız olarak yeryüzünde yürüyünceye kadar.”