“İnsanların arasını bulmak için hayırlı haber götüren (veya hayırlı söz söyleyen) kimse yalancı sayılmaz.”

(Buhârî, Sulh, 2; Müslim, Birr, 101)