Allah tarafından kendisine takdir edilene razı olması,

insanoğlunun mutluluğundan

ve Allah’ tan hayır dilemeyi terk etmesi de bedbahtlığındandır.

Yine, Allah tarafından kendisine takdir edilene karşı şikayetçi olması,

insanoğlunun bedbahtlığındandır.

(Tirmizi, Kader: 15)