“Mîrac gecesinde,  bakır tırnakları olan bir kavme uğradım. 

Bunlarla yüzlerini (ve göğüslerini) tırmalıyorlardı.

“Ey Cebrâil! Bunlar da kim?” diye sordum:

“Bunlar, dedi, insanların etlerini yiyenler ve ırzlarını (şereflerini) payimal edenlerdir.”

[EbûDâvud, Edeb 40]