“İslâm beş esas üzerine kurulmuştur: Allah’ın tekliğini kabul etmek, namaz kılmak, zekât vermek, Ramazan orucunu tutmak ve haccetmek.”

* Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 19