Ebû Hureyre (r.a.)’dan. Rasûlüllah (s.a.v.), şöyle buyurmuştur: “Biriniz, Müslümanlığını  güzel yaparsa, İşlediği her bir iyilik ondan yedi yüz kata kadar katlanarak yazılır. İşlediği her bir  kötülük ise -Allah ‘a kavuşana kadar- aynen yazılır.

Mukaddime