3 – Ona yolu da gösterdik: artık ister şükreder, ister nankör ve kâfir olur.

* İnsân Sûresi