Yâ Ali, bir kadına şehvetle baktığın zaman, ilk bakışa ikincisini katma!
Çünkü iraden dışı olduğu için birinci bakıştan dolayı senin bir sorumluluğun yoktur.
Ancak, ikincisi bilerek ve isteyerek baktığın için haramdır.

(Tirmizi, Edeb: 28)