İsteyerek veya istemeyerek O’na itaat ederler

O’nun (varlığının ve kudretinin) delillerinden biri de göğün ve yerin, Kendisinin buyruğu ile kaim olmaları, belirlenen yerde sapasağlam bulunmalarıdır.Sonra sizi yattığınız yerden bir çağırdı mı,  birden kabirlerinizden çıkıverirsiniz!
Göklerde ve yerde kim varsa O’nundur. Onların hepsi, isteyerek veya istemeyerek O’na itaat ederler.

(Rum Sûresinin 25-26. Ayetleri)