“Bir iyiliğe öncülük eden kimseye o iyiliği yapanın ecri gibi sevap vardır.”

* Müslim, Ebû Dâvûd, Tirmizî