Kendisine bir şey verilen kimse, karşılığında vereceği bir şeyi varsa, versin.

Yoksa veren kişiye hayır dua etsin.

Çünkü böyle yapan, bu şekilde teşekkür etmiş olur.

Ve her kim de dua etmeksizin susarsa, yapılan iyiliğe nankörlük etmiş olur.

Tirmizi, Birr:87