İyilik güzel ahlâktır, kötülük vicdânını rahatsız eden, duymasını istemediğin şeydir.”

(Tirmizi, Zühd, 52; Müsned, IV, 182)