“İyilik işleyenin faydası kendisinedir.”

* Câsiye sûresi (45), 15