“İyilik yapanlar için, hattâ kendi âilesine ve tâbîilerine iyilik yapanlar için bile cennette konaklar vardır.” 

(Taberî, Câmî, Beyrut 1405 XIV, 61)