Hz. Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: “ Resulullah (sav):
“ Dul kadın kendisiyle istişare edilmeden nikahlanamaz, bakire de izni sorulmadan nikahlanamaz.” buyurmuşlardır. Ashabı sordu:
“ Ey ALLAH’ın Resûlü! Onun izni nasıl olur?”
“ Sükut etmesiyle!” buyurdular.”