“Kabirleri ziyaret etmek isteyen ziyaret etsin. Çünkü kabir ziyareti bize âhireti hatırlatır”

* Tirmizî, Cenâiz 60; Ebû Dâvûd, Cenâiz 77