Cenab-ı Allah’a, kabul edileceğine kesin olarak inanmış bir kalble dua edin!

(Tirmizî, 5/517; Müsned, 2/177)