Ebu Hureyre’nin (r.a.) naklettiğine göre:
Allah Resulü’ne (a.s.) hangi amel daha faziletlidir? diye soruldu. Allah Resulü: “Allah’a imandır” buyurdu. Sonra nedir? denildi: “Allah yolunda cihat etmektir” buyurdu. Bundan sonra nedir? denildiğinde: “Kabul olunan hacdır” buyurdu.

* Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 118