Ukbe İbni Âmir  radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem  şöyle buyurdu:
-“(Yanında mahremi bulunmayan) Kadınların yanına girmekten sakının!”
Bunun üzerine ensardan birisi:
– Ey Allah’ın Resûlü! Kocanın erkek akrabası hakkında ne dersiniz? dedi.
– “Onlarla halvet, ölüm demektir” buyurdu.

* Buhârî, Nikâh 111; Müslim, Selâm 20. Ayrıca bk. Tirmizî, Radâ’ 16