Dünya mü’minin zindanı,
kâfirin de Cennetidir.

(Müslim, Zühd: 1)