“Kalbi dürüst olmadıkça kulun imanı doğru olmaz. Dili doğru olmadıkça da kalbi doğru olmaz”

(Ahmed b. Hanbel, Müsned III, 198)