Kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse Cennetʼe giremez.” 

(Müslim, Îmân, 147)