Abdullah İbni Mes’ûd radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
– “Kalbinde zerre kadar kibir olan kimse cennete giremez.”
Sahâbînin biri:
– İnsan elbise ve ayakkabısının güzel olmasını arzu eder, deyince şunları söyledi:
– “Allah güzeldir, güzeli sever. Kibir ise hakkı kabul etmemek ve insanları küçümsemektir.”

* Müslim, Îmân 147. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Libâs 26; Tirmizî, Birr 61