“Allah Teâlâ sizin bedenlerinize ve yüzlerinize değil, kalblerinize bakar.”

* Müslim, Birr 33. Ayrıca bk. İbni Mâce, Zühd 9