“Biriniz bir meclise gelince selam versin. Kalkmak isteyince de selam versin. Birinci selâm sonuncudan evla değildir (ikisi de aynı ölçüde ehemmiyetlidir)

[Tirmizî, İsti’zân 15; EbûDâvud, Edeb 150]