Göz yaşarır ve kalp üzülür.

Fakat biz Rabbimizin hoşnut olmayacağı bir söz söylemeyiz.

Buhari, Cenaliz: 43