Kalb, bomboş bir arazide rüzgârların oraya buraya savurduğu bir kuş tüyüne benzer.”

(İbn-i Mâce, Mukaddime, 10; Ahmed b. Hanbel, Müsned, IV, 408)