“Müslüman olan, yeterli geçime sahip kılınan ve Allah’ın kendisine verdiklerine kanaat etmesini bilen kurtulmuştur.”

* * Müslim, Zekât 125. Ayrıca bk. Tirmizî, Zühd 35