Kanaat bitip tükenme bilmeyen bir hazinedir.

(Taberânî, Mu’cemü’l-Evsat, 7/84)