“Her müslümanın öteki müslümana kanı, ırzı (namusu) ve malı haramdır!”

* Müslim, Birr 32. Ayrıca bk. Tirmizî, Birr 18