Hiç biriniz kendisi için arzu ettiğini, (mümin) kardeşi yahut komşusu için de istemedikçe (gerçek manada) inanmış olmaz.”

* Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 64