Hz. Ömer (ra) kendisinden umre yapmak üzere Mekke’ye gitmek için izin ister. O sevinerek izin verir ve öğütler:
“Kardeşim! Duanda beni de unutma.”
O gün Hz. Ömer (ra)’in anlatımıyla hayatının en sevinçli günüdür.[27]

[27]M. Yusuf Kandehlevi. a.g.e., IV/93.