Kardeşinin uğradığı felâketi sevinçle karşılama! Allah onu rahmetiyle o felâketten kurtarır da seni derde uğratır.

(Al-Tirmidhi, “Kıyâmet”, 54)