“Mü’minler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını bulun!”

* Hucurât sûresi (49), 10