Katıksız münafık

Abdullah b. Amr’ın (r.a.) anlattığına göre:
Allah Resulü (a.s.) şöyle buyurmuştur: “Dört şey her kimde bulunursa katıksız münafık olur. Her kimde bunların bir parçası bulunursa onu bırakıncaya kadar kendisinde münafıklıktan bir huy kalmış olur: Konuştuğu zaman yalan söyler, taahhüdde bulununca taahhüdünde durmaz, vaat ettiği zaman vadini yerine getirmez, düşmanlık beslediği zaman da haktan ayrılır.”
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 88