Karşısına onu öldürmek isteyen birini getirirler. Adam başına ne geleceğini bilmediğinden korkusundan titremektedir. Tebessüm eder, katilini yatıştırmaya çalışır:
    “Korkma! Deneseydin bile beni öldürmeyi başaramazdın.” der.
Sonra emir verir, katil adayı serbest bırakılır.[12]

[12] Kadı İyaz, a.g.e., s. 108; M. Yusuf Kandehlevi, a.g.e., III/141